Project omschrijving:

Opdrachtgever:                 Vereniging Markdal.

Coördinatie:                        Chanan Hornstra, HRH Architecten.

In samenwerking met:  Dorpsraad Galder-Strijbeek, Gemeente Alphen Chaam, Provincie NB.

Periode: 2013-2014

 

In Strijbeek ontstaan kansen voor nieuwe economische bedrijvigheid en wonen. Een grote groep betrokkenen uit het dorp en omgeving is uitgenodigd om mee te denken aan een gezamenlijk plan voor Strijbeek. Zeer essentieel voor de werkwijze is dat bewoners en ondernemers uit het gebied de plannen met elkaar maken en daarbij geholpen worden door specialisten in land- en tuinbouw, veeteelt , wonen en ondernemerschap. In het op te stellen plan moeten alle aspecten die voor Strijbeek belangrijk zijn aan de orde komen. Het moet een plan zijn met een duidelijke maatschappelijke meerwaarde voor de gemeenschap Strijbeek-Galder, voor het Markdal, voor de individuele ondernemers en de provincie. Een plan waarvan de optelsom meer is dan de som der delen (1+1=3!). Uitgangspunt is een haalbare exploitatie. De Agenda van Vereniging Markdal is om een  ontwikkeling in de richting van  een duurzame land en tuinbouw te stimuleren en bij te dragen aan versterking van landschappelijke kwaliteit en biodiversiteit. Wat de vereniging betreft mag Strijbeek een voorbeeld worden van duurzaamheid.

 

‘Perspectief voor Strijbeek’

Inspanningen van gemeenschap en professionals hebben  het document ‘Perspectief voor Strijbeek’ opgeleverd (2014) , een document, waarin de wenselijke ontwikkelingsrichting van Strijbeek omschreven is. Belangrijk onderdeel is een pleidooi voor meer flexibiliteit in regels voor Ruimtelijke Ordening. Dit betreft o.a. voorstellen voor compensatieregelingen voor agrariërs en andere grondeigenaren die mee willen werken aan natuurontwikkeling en daarvoor grond beschikbaar willen stellen. Dit op zodanige wijze dat zowel natuurontwikkeling en individuele ondernemers daarbij gediend zijn en hiermee wordt bijgedragen aan verduurzaming en ontwikkelmogelijkheden van bedrijven en het gebied als geheel.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>