Projecten met burgers en overheden die bijdragen aan het versterken  en verduurzamen van lokale gemeenschappen en economieën. 

Chanan Hornstra Architectuur helpt initiatiefnemers van gebiedsversterkingsprojecten met het organiseren van hun proces van idee naar uitvoering.

De projecten dragen op één of andere manier bij aan vernieuwing of verbetering van de leefomgeving van mensen en gaan uit van de kracht van het (georganiseerde) collectief als impuls voor ontwikkelingen. Hierbij is ook veel aandacht voor creëren van maatschappelijke meerwaarde en nieuwe verdienmodellen waarbij duurzaam ondernemen voorop staat.

Chanan Hornstra is als projectcoördinator  als volgt te typeren: optimistisch en enthousiaste verbinder, oprecht betrokken, creatief, inspirerend , ondernemend én praktisch, vertrouwen in de kracht van mensen en gemeenschappen.
Zijn specialiteiten: inspireren en verbinden tot samenwerking in het buitengebied.

 Gebiedsversterking projecten

‘Perspectief voor Strijbeek’

perspectief voor Strijbeek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

download hier de publicatie ‘Perspectief voor Strijbeek’

274011a

 

 

 

 

 

 

klik hier voor artikel ‘Pilotstatus van Ministerie van IM voor Perspectief voor Strijbeek’

 

 

 

Mountainbike routenetwerk de Baronie van Breda