Bij dit project is samengewerkt met Annekee Ritsema, één van de collega’s van het samenwerkingsverband HRH Architecten.

Stichting Eigen Wijze is een ouderinitiatief die in Breda een gebouw realiseert voor jongeren met een verstandelijke beperking, die op zichzelf willen gaan wonen en weten dat ze daarin soms begeleiding nodig hebben. Ouders hebben zelf regie over zorginkoop en gebouw. Het betreft hier collectief particulier opdrachtgeverschap. HRH architecten heeft in nauw overleg met de stichting een schetsontwerp gemaakt voor een woongebouw voor 16 bewoners. Voorop staat het creëren van een beschermende omgeving voor de bewoners. Met ouders en van de jongeren is gezocht naar de meest optimale gebouwvorm in relatie tot de bewonersgroep en de omgeving. De locatie is het ‘Wisselslag-terrein’ in Breda Noord. Naar verwachting kan in 2018 begonnen worden met de bouw.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>