Beeldkwaliteitsplan Wisselslagterrein Breda

Redelijk uitzonderlijk aan dit Beeldkwaliteitsplan is de situatie dat verschillende particulieren gezamenlijk als opdrachtgevers optraden en dat de bewoners daarmee de kaders voor ontwikkeling van de (zelfbouw) woningbouwlocatie min of meer zelf bepaalden.

De afzonderlijke particuliere opdrachtgevers van woningen realiseerden zich tijdig dat bij een zodanig grote diversiteit aan woonwensen ook duidelijke spelregels wenselijk en noodzakelijk zijn, waarbij afspraken over architectuur en stedenbouw werden vastgelegd.   De verkavelingen en bebouwingsregels zijn volledig in samenspraak met alle bewoners bepaald en uitgewerkt. Afspraken over verschijningsvorm, kleuren en materialen zijn vastgelegd in een beeldkwaliteitsplan. Wij hebben als architecten slechts het proces van overleg en afstemming tussen bewoners hierover gefaciliteerd.