Perspectief voor Strijbeek

Gebiedsversterking en natuurontwikkeling Strijbeek – Markdal. 

Winnaar éénvoudig beter trofee 2016!

Inspanningen van gemeenschap en professionals hebben  het document ‘Perspectief voor Strijbeek’ opgeleverd (2014) , een document, waarin de wenselijke ontwikkelingsrichting van Strijbeek omschreven is. Belangrijk onderdeel is een pleidooi voor meer flexibiliteit in regels voor Ruimtelijke Ordening. Dit betreft o.a. voorstellen voor compensatierelingen voor agrariërs en andere grondeigenaren die mee willen werken aan natuurontwikkeling en daarvoor grond beschikbaar willen stellen. Dit op zodanige wijze dat zowel natuurontwikkeling en individuele ondernemers daarbij gediend zijn en hiermee wordt bijgedragen aan verduurzaming en ontwikkelmogelijkheden van bedrijven en het gebied als geheel. 

Kenmerkend  voor de werkwijze is dat bewoners en ondernemers uit het gebied de plannen met elkaar maakten en daarbij geholpen werden door specialisten in land- en tuinbouw, veeteelt , wonen en ondernemerschap. 

De Agenda van vereniging Markdal is om een  ontwikkeling in de richting van  een duurzame land en tuinbouw te stimuleren en bij te dragen aan versterking van landschappelijke kwaliteit en biodiversiteit. Wat de vereniging betreft mag Strijbeek een voorbeeld worden van duurzaamheid.

Het project kreeg in 2015 de status ‘Pilot omgevingsvisie’ toegekend, vanwege de bijzondere werkwijze gekenmerkt door vergaande participatie bewoners.

Opdrachtgever: Vereniging Markdal
Coördinatie project: Chanan Hornstra, HRH Architecten
In samenwerking met: Dorpsraad Galder-Strijbeek, gemeente Alphen-Chaam, provincie Noord-Brabant
Totaal m2 BVO: Niveau buurtschap
Programma: Ideevorming thema’s toerisme, recreatie, wonen, werken, educatie.
Periode: 2013-2014
Adres: Strijbeek e.o. (ten zuiden van Breda)

Links:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *