Woongebouw Wisselslag terrein

Stichting Eigen Wijze is een ouder initiatief die in Breda een gebouw realiseert voor jongeren tussen de 20 en 30 jaar met een verstandelijke beperking (VG3-VG5). Het gaat om jongeren, die op zichzelf willen gaan wonen en weten dat ze daarin begeleiding nodig hebben.

Het schetsontwerp is in nauw overleg met Stichting Eigen Wijze gemaakt. Er is met ouders van de jongeren gezocht naar de meest optimale gebouwvorm in relatie tot de bewonersgroep en de omgeving. Een gebouw dat omhult en besloten buitenruimten heeft.

Ondanks een uitdagend traject aangaande financiering en budget is het gelukt om goede, ruime en lichte woonéénheden te realiseren. De 2 geschakelde (gemeenschappelijke) woonkamers op de begane grond vormen het hart van het gebouw, hier wordt gezamenlijk gekookt en gegeten. Eind 2019 is het gebouw met veel enthousiasme in gebruik genomen. In dit project is samengewerkt met Annekee Ritsema van het samenwerkingsverband HRH architecten.

Opdrachtgever: Stichting Eigen Wijze
Programma: Woongebouw met gemeenschappelijke ruimten.
Type: 16 zorgappartementen
Totaal m2 BVO: 1137 m2
Totaal m2 GBO: 990 m2
Periode: 2015-2019
Rol: Stedenbouwkundige adviezen en verkavelingen, gebouwontwerp.
Adres: Petegemstraat Breda.

Overige Links: